Latina

(06) 37 55 53 23

Latina

Praktijk voor Energetische Dierentherapie

Tarieven


Behandeling:
Het tarief voor een eerste behandeling is 65 euro.

Dit is een uitgebreide intake met de eigenaar van het paard en een volledige energetische behandeling van het paard. Ook zal hierbij getracht worden de eventuele blokkades op te heffen teneinde het zelf genezend vermogen van het paard in werking te zetten.


Het vervolgtarief van de behandelingen bedraagt 50 euro.

Dan wordt bekeken als de blokkades zijn weggenomen en de behandeling effect heeft gehad. Zo nodig wordt opnieuw behandeld.
De prijzen zijn exclusief een kilometervergoeding.


Indien een afspraak niet binnen 24 uur wordt afgemeld (uitgezonderd overmacht - zie algemene voorwaarden) gelden de volgende tarieven:
Bij een eerste consult wordt 32,50 euro en bij een vervolgbehandeling wordt 25,00 euro in rekening gebracht.


De bedragen zijn inclusief BTW.


Lezingen:
Theorielezing 75 euro.
Theorie en praktijk lezing 125 euro. De prijzen zijn exclusief een kilometervergoeding.


Kilometervergoeding:
à €0,21 v.v. (berekend met routeplanner) en vanaf 20 km wordt er €25,- voorrijkosten in rekening gebracht.

Praktijk voor Energetische Dierentherapie

Marjan Huitema

Dokkum

www.dierentherapeutlatina.nl

info@dierentherapeutlatina.nl

© webdesign: www.vanderhei.de